Overslaan en naar de inhoud gaan

CT-scanners

CT-scanners

Voor de CT-onderzoeken worden de DRN's  bepaald via de dosimetrische indicatoren CTDIvol (volumic CT Dose Indicator) en DLP (Dose-Length Product) voor een onderzoek dat één enkele acquisitie omvat (enkelvoudig onderzoek). Bij het abdomen en thorax-abdomen wordt de DRL ook bepaald voor de DLP van een volledig onderzoek (één of meerdere acquisities).

Na afloop van de tiende iteratie van de dosimetriestudies voor CT (01/11/2019 – 31/10/2020) worden de waarden van de DRL aangepast enkel voor het hartonderzoek bij volwassenen en het sinusonderzoek bij kinderen. Deze waarden worden gepubliceerd in het technisch reglement van 24 juni 2021 houdende diagnostische referentieniveaus in radiodiagnose met röntgenstraling en zijn hieronder vermeld.

Een streefwaarde wordt ook gedefinieerd en kan als haalbare waarde beschouwd worden voor een standaard patiënt, bij gebruik van moderne beeldvormingstoestellen en een geoptimaliseerd acquisitieprotocol.

  • DRL's bij volwanessen

VOLWASSENEN CTDIvol (mGy) DLP (mGy.cm)
DRL Streefwaarde DRL Streefwaarde
Abdomen 10 8 490 380
Abdomen – volledig - 570 420
AngioCT du thorax 7,5 6 300 230
Hart(1) 4,0/20 3,0/15 70/300 50/230
Colon(2) 3,0/4,0 2,5/3,5 160/200 120/160
Cervicale wervelzuil 25 18 450 350
Lumbale wervelzuil 26 20 600 450
Schedel (hersenen) 50 40 800 720
Sinussen 4,5 3 65 50
Thorax 8 6 260 200
Thorax-abdomen 8,5 7 550 450
Thorax-abdomen volledig - - 800 600

(1) Calciumscore/angiografie (CCTA)
(2) Acquisitie op de buik/acquisitie op de rug

  • DRL’s bij kinderen

Voor het bepalen van representatieve DRL's bij kinderen is het absoluut noodzakelijk om de parameters leeftijd, gewicht en grootte aan te geven, gezien de grote variatie in grootte tussen een boreling en een adolescent van 15 jaar.

Een onderverdeling van de CTDIvol en de DLP op basis van leeftijd was mogelijk, behalve voor het onderzoek thorax-abdomen. 

KINDEREN CTDIvol (mGy) DLP (mGy.cm)
DRL DRL 
Leeftijd (jaar) <1

1 - <5

5 - <10 10 - <15 <1 1 - <5 5 - <10 10 - <15
Abdomen - 3 4 6 - 100 150 280
Schedel (hersenen) 22 30 40 45 420 540 660 780
Sinussen - - 3 4 - 50 55 60
Thorax 1,2 1,5 2 3 25 35 55 100
Thorax - abdomen - - - - - - - -

Een onderverdeling van de CTDIvol en de DLP op basis van gewicht was mogelijk, voor de onderzoeken van abdomen en thorax.

KINDEREN CTDIvol (mGy) DLP (mGy.cm)
DRL  DRL 
Gewicht (kg) < 5 5 - <15 15 - < 30 30 - < 50 50 - < 80 < 5 5 - <15 15 - < 30 30 - < 50 50 - < 80
Abdomen - - 4 5 8 - - 150 210 350
Thorax - 1,5 2 3 5 - 35 55 100 200

 

 

Laatst aangepast op: 
12/07/2021