Melding van een accidentele of onbedoelde blootstelling onder de verantwoordelijkheid van de practicus

Er bestaat een meldingsplicht voor accidentele en onbedoelde blootstellingen wanneer zij beantwoorden aan een aantal criteria. Medische blootstellingen vallen onder verantwoordelijkheid van de practicus, zo ook het melden van een accidentele of onbedoelde blootstelling die in dat kader plaatsvindt.

Verplichte melding

Voor medische blootstellingen via röntgentoepassingen is er slechts één gebeurtenis met meldingsplicht, namelijk:

De accidentele blootstelling van meer dan 1 mSv van een ongeboren kind  als gevolg van radiodiagnose met röntgenstraling of interventionele radiologie van een zwangere patiënte. 

Een accidentele blootstelling van een ongeboren kind in dit kader betreft een blootstelling van een ongeboren kind naar aanleiding van een blootstelling van de moeder, waarbij de zwangerschap van de moeder voor het medisch team niet gekend was. Er is enkel een meldingsplicht indien de blootstelling de limiet van 1 mSv overschrijdt.

Meldingsformulier ongeboren kind

Meer informatie over medische blootstellingen en zwangerschap kan u vinden via volgende pagina’s:

Vrijwillige melding

Naast bovenstaande verplichte melding moedigen we sterk aan om ook andere accidentele of onbedoelde blootstellingen van de patiënt te melden. 

Enkele voorbeelden:

  • Verkeerde patiënt
  • Het verkeerde lichaamsdeel van de patiënt
  • Verkeerde instellingen
  • Overschrijding van de drempeldosiswaarde voor de huid met kans op ernstige huidletsels
  • Onverwacht hoge dosis voor de patiënt
  • Defect aan een toestel

Meldingsformulier vrijwillige melding

Wat doet het FANC met uw melding?

Het melden van accidentele of onbedoelde blootstelling heeft niet tot doel personen of instellingen te sanctioneren, maar dit moet gezien worden binnen een optiek van preventie en ervaringsuitwisseling.

Na de melding van de accidentele of onbedoelde blootstelling bekijken wij samen met u of de nodige stappen genomen worden voor een kwalitatieve behandeling van de gebeurtenis en voor het verkleinen van het risico op herhaling van dit type gebeurtenis in de toekomst. We geven waar aangewezen aanbevelingen.

Informatie uit de gemelde gebeurtenissen kan nadien op volledige geanonimiseerde wijze (zowel naar de persoon die de melding deed, de patiënt als de inrichting toe)  gebruikt worden als feedback voor de sector.

Hoe melden?

Het meldingsformulier dient verstuurd te worden naar event@fanc.fgov.be met als onderwerp PATIENTINCIDENT yyyy/mm/dd waarbij dit laatste de datum van de vaststelling van de gebeurtenis is.

Terugkoppeling van de ontvangen meldingen

Melding van significante gebeurtenissen onder de verantwoordelijkheid van de exploitant

Naast de gebeurtenissen die onder de verantwoordelijkheid van de practicus gemeld dienen te worden, is er ook een aangifteplicht voor enkele andere gebeurtenissen (bijvoorbeeld overschrijden van de dosislimiet voor het personeel), dit echter onder de verantwoordlijkheid van de exploitant. Meer informatie over de aangifte van significante gebeurtenissen onder de verantwoordelijkheid van de exploitant vindt u hier.

 

Laatst aangepast op: 13/02/2024