Medische Jury

De Medische Jury is een adviesorgaan van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van het Agentschap en uit andere personen gekozen wegens hun wetenschappelijke bekwaamheid.

De voorzitter wordt aangeduid onder de leden die geen deel uitmaken van het Agentschap voor een hernieuwbare periode van 3 jaar.

Het Agentschap heeft de werkingsregels van de Jury vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

De samenstelling van de Jury wordt aangepast volgens de te behandelen onderwerpen:

  • Adviezen betreffende de erkenningsaanvragen en de kwaliteit van de activiteitenverslagen van de deskundigen in de medische stralingsfysica (ERP, artikel 92 en 93 van het Besluit medische blootstelling);
  • Adviezen betreffende de bekwaamheid inzake stralingsbescherming van de aanvrager van een vergunning voor het gebruik van toestellen en van radioactieve producten in het kader van de radiotherapie (ERT, artikel 78 en 81 van het Besluit medische blootstellingen);
  • Adviezen betreffende de bekwaamheid inzake stralingsbescherming van de aanvrager van de vergunning voor het gebruik van radioactieve producten in het kader van de nucleaire geneeskunde (ENM, artikel 84 van het Besluit medische blootstellingen);
  • Adviezen betreffende de erkenningsaanvragen en de kwaliteit van de activiteitenverslagen van de geneesheren belast met het medisch toezicht van beroepshalve blootgesteld personeel (E75, artikel 75 van het ARBIS);
  • Adviezen betreffende de bekwaamheid inzake stralingsbescherming van de aanvrager van een vergunning voor het gebruik van niet-ingekapselde bronnen in de nucleaire diergeneeskunde (EVNM, artikel 21 van het Besluit diergeneeskundige blootstellingen);
  • Adviezen betreffende de bekwaamheid inzake stralingsbescherming van de aanvrager van een vergunning voor het gebruik van stralingsbronnen voor diergeneeskundige externe radiotherapie en brachytherapie (EVRT, artikel 16 van het Besluit diergeneeskundige blootstellingen).

De adviezen van de Medische Jury zijn niet bindend.

De Medische Jury vergadert viermaal per jaar.

Datum Zitting Deadline indienen aanvraag
ERP ERT, EVRT, ENM, EVNM E75
07/03/2024 08/02/2024 08/02/2024 04/01/2024
06/06/2024 09/05/2024 09/05/2024 04/04/2024
19/09/2024 22/08/2024 22/08/2024 18/07/2024
05/12/2024 07/11/2024 07/11/2024 03/10/2024

Op verzoek van de Voorzitter en de secretaris van de Jury zullen dossiers die 3 volle weken voor de zitting nog onvolledig zijn, automatisch uitgesteld worden naar de volgende zitting van de Jury.

De Jury kan een advies uitbrengen over individuele dossiers of op generieke wijze. Voor wat betreft de vragen tot advies betreffende de bekwaamheid inzake stralingsbescherming van de aanvrager van de vergunning voor het gebruik van radioactieve producten in het kader van de nucleaire geneeskunde enerzijds en voor het gebruik van toestellen en radioactieve producten in het kader van de radiotherapie anderzijds, zijn de generieke adviezen de volgende:

Generiek advies van 22 maart 2005

Een aanvraag tot verandering van locatie dient niet meer voor de Medische Jury te komen, maar kan rechtstreeks door het Agentschap worden behandeld, behalve in geval deze aanvraag een metabole therapie met hospitalisatie omvat.

Generiek advies van 13 december 2007

Een nieuwe vergunningsaanvraag ingediend binnen het jaar na de erkenning door de gemeenschappen dient niet meer voor de Medische Jury te komen, maar kan rechtstreeks door het Agentschap worden behandeld, behalve in geval deze aanvraag een metabole therapie met hospitalisatie omvat. 

Generiek advies van 9 december 2010

Een aanvraag tot uitbreiding van een vergunning dient niet meer voor de Medische Jury te komen, maar kan rechtstreeks door het Agentschap worden behandeld, behalve in geval deze aanvraag een metabole therapie met hospitalisatie omvat. 

Generiek advies van 8 december 2016

Een aanvraag tot verlenging/behoud van een vergunning niet meer voor de Medische Jury te komen, maar kan deze rechtstreeks door het Agentschap worden behandeld wanneer er geen uitbreiding is van de gebruikte technieken en wanneer, vanaf 2012, het aantal uren permanente vorming minstens gelijk is aan gemiddeld 9h/3 jaar, op basis van het aantal door het FANC toegekend uren.

Generiek advies van 6 juni 2024

Een aanvraag voor een eerste persoonlijke vergunning waarbij de kandidaat beschikt over een erkenning uitgereikt door één van de gewesten van België en waarbij de kandidaat voor de niet vergunde periode voldoende permanente vorming stralingsbescherming kan aantonen op basis van het reglementaire minimum en de toegekende uren door het FANC, dient niet meer voor individueel advies voor de Medische Jury te komen maar kan rechtstreeks door het Agentschap behandeld worden, behalve wanneer deze aanvraag een therapie met niet-ingekapselde radioactieve producten met verplichte hospitalisatie van de patiënt in een vergunde kamer omvat.

Indien uw aanvraag aan één van deze generieke adviezen voldoet, zijn de data van indienen van de aanvraag vermeld in de tabel niet van belang.

Men kan de Medische Jury contacteren via:

Secretariaat Medische Jury
Departement Gezondheid & Leefmilieu
Dienst Bescherming van de Gezondheid
Markiesstraat 1, bus 6A
1000 Brussel
E-mail : medicaljury@fanc.fgov.be

 

Laatst aangepast op: 18/07/2024