Overslaan en naar de inhoud gaan
FANC - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Druk de huidige pagina af

Samen beschermen

In België zijn er vier nucleaire sites : de kerncentrales in Doel en Tihange, het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK-CEN) en Belgoprocess in Mol-Dessel en het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) in Fleurus. Er bevinden zich ook twee nucleaire sites nabij onze grenzen, in Borssele (Nederland) en Chooz (Frankrijk).

De exploitanten van deze nucleaire sites, die onder permanente controle van de autoriteiten staan, waken erover dat de risico's verbonden aan het gebruik van radioactieve stoffen tot een strikt minimum worden herleid.

Strikte regels, regelmatige inspecties en een uitgebreid en continu meetnetwerk (TELERAD) moeten deze risico’s verkleinen. Ondanks dit systeem van preventie en controle, kunnen er ongevallen optreden.

De kans op ernstige ongevallen bij een nucleaire site is klein, maar niet onbestaande. Een probleem kan optreden in elke faciliteit die radioactieve stoffen gebruikt of tijdens het transport ervan.

Net zoals voor elk ander risico bereidt de overheid zich voor om bij een eventueel nucleair ongeval snel en efficiënt te kunnen reageren. Om die reden ontwikkelde het FANC, in samenwerking met andere overheden, preventief adequate procedures om te zorgen voor een snelle en effectieve reactie van de betrokken actoren wanneer een onverwachte situatie zich voordoet.

Via een nieuwe nationale informatiecampagne zullen de burgers worden geïnformeerd over het nucleair risico en hoe zij zich kunnen voorbereiden op een ongeval.