Jaarverslag

Jaarverslag van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

In het jaarverslag vindt u de prestaties en activiteiten terug die het FANC in de loop van het voorgaande jaar volbracht in het kader van zijn missie.

Hieronder vindt u de jaarverslagen van de afgelopen jaar. De verslagen van voorgaande jaren zijn beschikbaar op aanvraag.

Jaarverslag van Bel V, technisch filiaal van het FANC

Om de controleopdrachten door erkende instellingen in inrichtingen van klasse I te centraliseren, creëerde het FANC in 2007 de private stichting "Bel V". Het FANC vertrouwt zijn filiaal Bel V activiteiten toe op gebied van de controle van de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Bel V biedt technische ondersteuning aan het FANC. Elk jaar publiceert deze dochteronderneming ook een jaarverslag over al haar activiteiten.

 

 

Laatst aangepast op: 15/09/2023