Industriële activiteiten

Welkom in onze ruimte "Professionals". Deze rubriek is bestemd voor de professionals uit de industrie die in het kader van hun activiteiten radioactieve bronnen gebruiken.

Voor een snelle en doeltreffend toegang tot de gewenste informatie wordt deze rubriek in verschillende secties onderverdeeld. Deze secties laten u toe de informatie (vergunningsaanvraag, formulieren, …) m.b.t. de geselecteerde activiteit te vinden.

 

Laatst aangepast op: 14/02/2024