Klinische biologie

Regelgeving voor het gebruik van radionucliden voor in vitro diagnostiek

Vergunningsaanvraag

Sedert 1 maart 2020, dienen klinisch biologen die gebruik maken van radionucliden voor de in vitro diagnose, niet langer vergund te zijn door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. De regelgeving is vervangen door een nieuw Koninklijk besluit medische blootstellingen dat dit niet langer eist.

De verplichting dat iedereen die potentieel blootgesteld wordt aan ioniserende straling, een vorming volgt om zichzelf en het leefmilieu te beschermen volgens artikel 25, blijft wel bestaan.

 

 

Laatst aangepast op: 06/03/2020