Radiologische toepassingen

 1. Gebruikers van radiologische toepassingen
 2. Aandachtpunten besluit Medische Blootstellingen
 3. Melding van een accidentele of onbedoelde blootstellling onder de verantwoordelijkheid van de practicus
   
 4. Klinische audits in diensten die gebruik maken van röntgentoepassingen
   
 5. Patiëntendosimetrie en diagnostische referentieniveaus in de radiologie
   
 6. Niet-medische beeldvorming van personen
   
 7. Informatie en onderzoek
 8. Personeel en inrichtingen
   
 9. Ronde tafels en symposia
   
Medische bloostellingen van zwangere patiëntes

Blootstelling aan radioactieve straling heeft niet noodzakelijk of automatisch schadelijke gevolgen. Het risico op schadelijke gevolgen voor een ongeboren kind is echter hoger dan voor een volwassene omdat het organisme volop in ontwikkeling is.

Om artsen en het medisch personeel  te informeren en sensibiliseren omtrent de risico’s van ioniserende straling, werkte het FANC het dossier "Medische blootstellingen van zwangere patiëntes" uit.

 

Laatst aangepast op: 27/06/2024