Reglementering

Het  Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft alle relevante reglementering betreffende de bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen de risico's van ioniserende stralingen gecentraliseerd in een juridische databank: 'JURION'.

>> Klik hier voor JURION.

JURION is de JURidische databank IONiserende stralingen. Ze beoogt zowel burgers als ondernemingen uitgebreid te informeren over de regelgeving betreffende de bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen de risico's van ioniserende straling. De databank stelt via de rubriek 'extra info' ook heel wat bijkomende informatie ter beschikking die nuttig kan zijn bij de interpretatie en de toepassing van de regelgeving: jurisprudentie, verwijzingen naar rechtsleer, parlementair werk of informatiebladen die dienen om een bepaling van een tekst te verduidelijken. Ook Europese en internationale regelgeving is opgenomen in JURION.

JURION is uitgerust met een performante zoekfunctie en biedt u als gebruiker heel wat handige functionaliteiten (een PDF-document aanmaken, een eigen profiel creëren ...). Voor een volledig overzicht van de mogelijkheden, kan u de handleiding raadplegen. Het FANC heeft ook een videotutorial gemaakt om de toegang toe en het gebruik van JURION te vergemakkelijken. 

De JURION-homepage

Aan de linkerkant vindt u drie tabbladen.

In het tabblad 'Wetgeving' krijgt u een boomstructuur van alle autonome regelgevende teksten die zijn opgenomen in JURION. De teksten zijn onderverdeeld in drie grote categorieën en een aantal subcategorieën:

  1. Federale regelgeving (wetten, koninklijke besluiten, ministeriële besluiten, technische reglementen van het FANC en overige, zoals de jaarlijkse aanpassingen van de retributies)
  2. Gewestelijke regelgeving
  3. EU-regelgeving (verdragen, verordeningen, richtlijnen, beschikkingen en overige, zoals mededelingen en berichten)
  4. Internationale regelgeving

Binnen de categorieën en subcategorieën zijn de teksten chronologisch gerangschikt, met de meest recente teksten bovenaan.

Het tabblad 'Profielen' laat gebruikers toe om teksten te raadplegen die specifiek op hun activiteiten van toepassing zijn.

Het tabblad 'Thema’s' geeft onmiddellijk toegang tot regelgeving in bepaalde, specifieke domeinen:

  • Drinkwater
  • Natuurlijke straling
  • Noodplanning en incidentbeheer

Op de homepage ziet u in het middenvak standaard regelgeving die recent in werking trad of binnenkort in werking zal treden. Wanneer u een concrete tekst hebt geselecteerd in de boomstructuur, wordt het middenscherm gebruikt voor de weergave van de geconsolideerde wetteksten, de zoekresultaten of de extra informatie die gekoppeld is aan de wetteksten.

Aan de rechterkant staan verschillende vakjes waar u bijkomende informatie over de geselecteerde wettekst kunt opvragen.

Andere nuttige functies

Hebt u liever een groter of kleiner lettertype? Dat kan, door rechts bovenaan de gewenste grootte aan te geven.

Wenst u de volledige toepassing in het Frans te raadplegen, klik dan op ‘français’ in de hoofding van het scherm.

Videotutorial 

Om de toegang tot en het gebruik van JURION te vergemakkelijken, heeft het FANC een videotutorial gemaakt.

Contact

U kan ons bereiken via jurion@fanc.fgov.be.

 

Laatst aangepast op: 23/10/2023