Overslaan en naar de inhoud gaan

Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur

Beginsel

Elke overheidsinstantie heeft de plicht om haar burgers over haar activiteiten te informeren. Zij moet duidelijk communiceren over haar beleid en over haar dienstverlening.

Als nucleaire veiligheidsautoriteit is het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) eveneens onderworpen aan deze eis van openbaarheid.

Sterker nog, openbaarheid van bestuur vormt een wezenlijk deel van het beleid. Dit betekent dat het Agentschap alle informatie waarover het beschikt ter inzage moet geven, moet uitleggen of kopieën ter beschikking moet stellen aan iedereen die erom vraagt.

Wettelijke regelingen

Het beginsel van openbaarheid van bestuur is grondwettelijk verankerd (art.32).

Op het federale niveau wordt de openbaarheid van bestuur geregeld in 2 wetten :

Beide wetten maken een onderscheid tussen actieve en passieve openbaarheid:

  • De actieve openbaarheid heeft betrekking op de gegevens dan wel documenten die een overheidsorganisatie op eigen initiatief ter beschikking stelt.
  • De passieve informatie daarentegen regelt de situatie waarbij de overheid een vraag krijgt om bepaalde informatie in te zien of om er een afschrift van te bekomen.

Het FANC is voorstander van een zo ruim mogelijke ‘actieve openbaarheid' en streeft ernaar zoveel mogelijk zelf met informatie naar buiten te komen.

 

Laatst aangepast op: 
08/06/2020