Conventionele radiologie

De DRL's voor onderzoeken in de conventionele radiologie worden bepaald via de DAP (Dose Area Product – dosisoppervlakte-product) per opname. 

Na afloop van de vierde iteratie van de dosimetriestudies voor de conventionele radiologie (01/11/2017 – 31/10/2020) worden de waarden van de DRL aangepast. Deze waarden worden gepubliceerd in het technisch reglement van oktober 2022 houdende diagnostische referentieniveaus in radiodiagnose met röntgenstraling en zijn hieronder vermeld.

Een streefwaarde wordt ook gedefinieerd en kan als haalbare waarde beschouwd worden voor een standaard patiënt, bij gebruik van moderne beeldvormingstoestellen en een geoptimaliseerd acquisitieprotocol.

  • DRL's bij volwassenen

VOLWASSENEN DAP (mGy.cm²) per opname
DRL Streefwaarde
Abdomen 1300  900
Bekken 1800 1000
Lumbale wervelzuil face 1500 800
Lumbale wervelzuil profiel 2500 1200
Lumbale wervelzuil 3/4 2000 1000
Thorax face (PA) 150 100
Thorax  profiel 400 250

DR-systemen (directe digitale radiografie – Direct Radiography) zijn veel meer gangbaar dan CR-systemen (fosforschermen, geïnformatiseerde radiografie – Computed Radiography) en radiografische films, die nu alleen een paar toestellen uitrusten. Gezien de dosis veel verandert in functie van het type detector (de dosis met een DR-detector kan 2 tot 3 lager liggen dan de dosis met een CR-detector), kan het daling van DRL’s verklaard worden uit het vervanging van CR-systemen door DR-systemen. In dosimetrisch opzicht wordt aanbevolen dat het relatieve aantal van DR-detectoren nog verhoogt.

Het Besluit Medische Blootstellingen van 13 februari 2020 vermeldt verder dat toestellen voor planaire radiografie met een beeldreceptor die gebruik maakt van fosforplaten (CR) of radiografische film, niet meer in dienst mogen gesteld worden vanaf maart 2022.

  • DRL's bij kinderen

Voor kinderen was een onderverdeling van de DAP op basis van leeftijd mogelijk.

KINDEREN DAP (mGy.cm²) per opname
DRL
Leeftijd (jaar) < 1 1 - < 5 5 - < 10 10 - < 15
Abdomen 40 80 150 400
Thorax face 15 25 40 80
Thorax profiel 20 30 80 150

Een onderverdeling van de DAP op basis van gewicht was ook mogelijk.

KINDEREN DAP (mGy.cm²) per opname
DRL
Gewicht (kg)  < 5 5 - < 15 15 - < 30 30 - < 50 50 - < 80
Abdomen 40 80 150 400 800
Thorax face 15 25 40 80 100
Thorax profiel 20 30 80 150 300

 

Laatst aangepast op: 06/02/2023