Overslaan en naar de inhoud gaan

Vervoer van radioactieve stoffen

Het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 (radioactieve stoffen) is een internationaal gebeuren. Naast het respecteren van de internationale regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke goederen wordt het vervoer van de klasse 7 goederen in België geregeld door het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 en de begeleidende FANC reglementen.

Dit koninklijkebesluit is op 1 januari 2018 in werking getreden.

>> Click here for the English version