Gebruikers van radiologische toepassingen

De regelgeving met betrekking tot de stralingsbescherming in de radiologie is gebaseerd op het besluit Medische Bloostellingen en het koninklijk besluit van 20 juli 2001 (ARBIS).

Naast de evidentie dat men de algemene regels van de stralingsbescherming dient te kennen en toe te passen, zijn er een aantal verplichtingen waaraan een gebruiker van röntgenapparatuur dient te voldoen.

Gebruikersvergunning

Een medisch röntgentoestel mag enkel gebruikt worden door personen die opgeleid zijn in de stralingsbescherming. Op dit ogenblik wordt de naleving van deze voorwaarde geverifieerd via het verlenen van een persoonlijke vergunning.

Elke arts-gebruiker moet opgeleid en individueel vergund zijn. Deze vereiste hangt niet af van de frequentie van de onderzoeken. Een occasionele gebruiker moet bijgevolg ook over een dergelijke vergunning beschikken.

Het gebruik van een medisch radiodiagnostisch röntgentoestel beslaat:

  • het positioneren van de patiënt;
  • het instellen van de opnameparameters;
  • het uitvoeren van de opname;
  • het protocolleren van het onderzoek.
Laatst aangepast op: 28/02/2020