Overslaan en naar de inhoud gaan

GDPR

GDPR

Privacyverklaring FANC

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS – ALGEMEEN KADER

De Belgische "Privacywet" van 8 december 1992 gaf al bepaalde rechten aangaande de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een persoon rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden.

Specifiek voor persoonsgegevens, bestaat er nu de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR") (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens). Dit is een Europese verordening die regels en een kader vastlegt voor het verwerken van persoonsgegevens en hierin verder gaat dan de Privacywet. De verordening legt het accent op nog meer transparantie en controle over uw gegevens. Deze nieuwe wetgeving versterkt dus de bestaande rechten en voert ook een nieuw recht in, namelijk het recht op de overdraagbaarheid van gegevens.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS - FANC

De privacyverklaring  voor deze website beschrijft hoe het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle – FANC, Ravensteinstraat 36 – 1000 Brussel, BE 0254 487 220,  uw persoonsgegevens, waarover we  beschikken, mag gebruiken en openbaar maken. Het FANC is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die via deze site worden ingezameld. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met en zoals beschreven in deze verklaring.

Wanneer u persoonsgegevens invult op de website van het FANC, op een contactformulier of een aangifteformulier of in het kader van een sollicitatie, dan wordt deze informatie enkel gebruikt om te antwoorden op uw vragen en voor de beoogde doeleinden.

Wanneer u zich registreert als bezoeker van onze kantoren, dan worden de gevraagde persoonsgegevens enkel gebruikt in het kader van dienstverlening.  

Bij de specifieke aanvraagformulieren betreffende vergunningen, aangiftes en meldingen kan u ook nog verdere uitleg vinden over het gebruik van de ingegeven persoonsgegevens. De persoonsgegevens die verwerkt worden op het FANC, worden enkel doorgegeven aan het personeel dat de verzoeken behandelt. De gegevens kunnen eventueel worden doorgegeven aan personen buiten het FANC, indien zulks is vermeld op de specifieke pagina’s van de website.  De gegevens die op het FANC worden verzameld, worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden.

Het FANC maakt enkel gebruik van cookies met een laag risico voor de betrokken netgebruiker waarvoor volgens de Wet Elektronische communicatie van 13 juni 2005 geen toestemming is vereist van de netgebruiker.

RECHTEN VAN BETROKKENE

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u als burger duidelijke rechten verkregen ter opvolging van uw persoonsgegevens. Zo hebt u onder andere recht op:  

  • Informatie en toegang tot uw persoonsgegevens, alsook het recht om er een kopie van te ontvangen;
  • Verbetering van onjuiste persoonsgegevens en uitwissing van persoonsgegevens;
  • Een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (of de verwerking van de gegevens op zich);
  • Het indienen van een bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering;
  • Overdraagbaarheid van de gegevens.

DATA PROTECTION OFFICER

Deze rechten kan u uitoefenen door contact op te nemen met de Data Protection Officer van het FANC:

Dataprotection@fanc.fgov.be

T +32 (0)2 289 21 42

Gelieve hiervoor contactformulier te gebruiken, u zal binnen de maand antwoord krijgen op uw verzoek.

GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

U hebt ook steeds de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, maar u kan ook eerst met ons contact opnemen via contactformulier, aangezien wij hopen u reeds te kunnen verder helpen.

https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-burger

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E-mail: commission@privacycommission.be

Laatst bijgewerkt op 23/05/2018

Herzieningen van de verklaring

Indien we deze privacyverklaring wijzigen, zullen we de bijwerkingen ervan op deze plaats bekendmaken zodat u deze kunt bekijken. Indien we belangrijke inhoudelijke wijzigingen aanbrengen aan deze verklaring, zullen we op de homepagina gedurende 30 dagen een kennisgeving van de herziene verklaring plaatsen, met een koppeling naar deze pagina.

 

 

Laatst aangepast op: 
24/05/2019