Overslaan en naar de inhoud gaan

Procedure vergunningsaanvraag voor individueel gebruik

Procedure vergunningsaanvraag voor individueel gebruik

 1. Uw gebruikersvergunning aanvragen of verlengen
 2. Uw gebruikersvergunning van onbepaalde duur behouden
 3. Een gebruikersvergunning stopzetten
 4. De status van uw vergunning nagaan
   

1. Uw gebruikersvergunning aanvragen of verlengen

Hou bij het indienen van uw aanvraag rekening met de nodige verwerkingstijd. Reken hiervoor op een maximale verwerkingstijd van 2 maanden voor een volledige aanvraag.

U kan uw vergunning online aanvragen via: online aanvraag.

Voor deze aanvraag dient u aan te melden met een digitale sleutel (eID + kaartlezer, its me, …).

U zal gevraagd worden volgende documenten te uploaden:

 • Voor een nieuwe aanvraag
  • Uw erkenning als arts-specialist, huisarts of arbeidsarts
  • Uw diploma stralingsbescherming
 • ​​​Voor een verlening
  • De bewijzen van de permanente vorming die u heeft gevolgd

U kan tevens uw aanvraag per email of per post verzenden (zie contactgegevens onderaan).
Hiervoor dient u ons onderstaande documenten toe te sturen:

Voor een nieuwe aanvraag

 • Een kopie van uw erkenning als arts-specialist huisarts of arbeidsarts
 • Een kopie van uw diploma stralingsbescherming

Voor een verlening

 • De bewijzen van de permanente vorming die u heeft gevolgd

2. Uw gebruikersvergunning van onbepaalde duur behouden

Vergunningen die in het verleden werden afgeleverd door het Ministerie van Volksgezondheid werden typisch toegekend voor onbepaalde duur maar wel op voorwaarde dat de arts zijn/haar kennis op peil houdt door het volgen van permanente vorming.

Indien u een vergunning van onbepaalde duur heeft, dient u in het bezit te zijn van een bevestiging van uw vergunning, deze bevestiging mag niet ouder zijn dan 10 jaar.

Voor het aantonen dat u voldoet aan de voorwaarden voor permanente vorming, kan u gebruik maken van de procedure voor verlenging, zoals beschreven in punt 1.

3. Een gebruikersvergunning stopzetten

Indien u geen gebruik meer maakt van röntgentoepassingen voor medische beeldvorming, kan u uw gebruikersvergunning stopzetten.

Dit kan via
Online stopzetting
of
door middel van dit document, per e-mail op te sturen naar: rxagreements@fanc.fgov.be.
U kan dit document tevens gebruiken voor de aanvraag tot stopzetting van de gebruikersvergunning bij overlijden van een arts door een erfgenaam of vertegenwoordiger.

4. De status van uw vergunning nagaan

Op dit moment is er geen online applicatie om de status van uw vergunning na te gaan. Indien u echter inlogt via de online aanvraagmodule en u kiest voor “verlenging” dan krijgt u de referentie van uw huidige vergunning te zien. Ziet u geen referentie staan? Dan werd u nooit een vergunning toegekend, is uw vergunning reeds vervallen of komen uw gegevens niet overeen met de gegevens in onze databank.  Gelieve in dat geval contact op te nemen met onze diensten.

Contactgegevens
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Departement Gezondheid & Leefmilieu
Dienst Bescherming van de Gezondheid
Ravensteinstraat 36
1000 Brussel
RXagreements@fanc.fgov.be

De gegevens die worden verzameld in het kader van deze aanvragen tot het bekomen van een vergunning of erkenning, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen).  Het doel van de vraag voor gegevens is het verwerken van uw aanvraag tot het bekomen van een vergunning of erkenning. Om het aanvraagdossier te kunnen vervolledigen, worden gegevens opgevraagd bij de persoon zelf alsook bij authentieke bronnen (Rijksregister, KBO, RIZIV, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu). Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en kunnen eventueel doorgegeven worden aan andere toezichthoudende overheden, met name het RIZIV en de FOD Volksgezondheid, volgens het Koninklijk Besluit van 20 december 2016 betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en het Koninklijk Besluit van 20 december 2016 betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De gegevens worden vernietigd overeenkomstig de wettelijke bepalingen na het verstrijken van 20 jaar te rekenen vanaf de laatste beslissing ten aanzien van de betrokken persoon. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.

 

 

Laatst aangepast op: 
18/06/2021