Basisopleiding

1. Basisopleiding: gebruik van röntgenstraling voor medische beeldvorming (besluit Medische Blootstellingen artikel 64-67)

Deze opleiding dient van universitair niveau te zijn en omvat minstens 45 uren theorie en 30 uren praktische oefeningen. De opleiding behandelt de volgende onderwerpen:

 • de gezondheidseffecten van de blootstelling aan ioniserende stralingen;
 • de praktische regels van stralingsbescherming met inbegrip van hun fysische grondslagen;
 • de Belgische wetgeving inzake stralingsbescherming;
 • de rechtvaardiging en optimalisatie van de in de radiologie aangewende technieken;
 • het positioneren van de patiënt en de apparatuur tijdens een medisch-radiologisch onderzoek, inclusief methodes voor blind positioneren;
 • de methodes voor het meten van ioniserende stralingen;
 • de schatting en beoordeling van de doses waaraan de patiënt tijdens medisch-radiologische onderzoeken blootstaat;
 • de kwaliteitsborging en beheersing.

De opleiding besteedt een bijzondere aandacht aan de medische blootstellingen van minderjarigen en zwangere vrouwen, aan deze  uitgevoerd in het kader van bevolkingsonderzoeken, en aan deze waarbij de patiënt potentieel aan hoge doses wordt blootgesteld, zoals bij interventionele radiologie en computertomografie.

De opleiding moet een kenniscontrole omvatten die de arts met succes moet afronden.

De artsen die vóór 1 juli 1994 werden erkend als houders van de bijzondere beroepstitel van arts-specialist in de röntgendiagnose worden geacht voldaan te hebben aan de hiervoor beschreven opleidingsvereisten.

De volgende universiteiten bieden deze opleiding aan:

2. Basisopleiding gebruik van röntgenstraling voor medische beeldvorming, beperkt tot botdensitometrie (besluit Medische Blootstellingen artikel 70-71)

Deze opleiding dient van universitair niveau te zijn specifiek voor deze toepassing en een duur van minimaal 8 uur te hebben.

De opleiding behandelt de volgende onderwerpen:

 • de gezondheidseffecten van de blootstelling aan ioniserende stralingen;
 • de praktische regels van stralingsbescherming met inbegrip van hun fysische grondslagen;
 • de Belgische wetgeving inzake stralingsbescherming;
 • de rechtvaardiging en optimalisatie van de botdensitometrie;
 • het positioneren van de patiënt en de apparatuur tijdens een medisch-radiologisch onderzoek;
 • de methodes voor het meten van ioniserende stralingen;
 • de schatting en beoordeling van de doses waaraan de patiënt tijdens medisch-radiologische onderzoeken blootstaat;
 • de kwaliteitsborging en beheersing.

De opleiding besteedt een bijzondere aandacht aan de medische blootstellingen van minderjarigen en zwangere vrouwen, aan deze  uitgevoerd in het kader van bevolkingsonderzoeken.

De opleiding moet een kenniscontrole omvatten die de arts met succes moet afronden.

Deze opleiding wordt aangeboden door de BBC en de KBVR

 

 

Laatst aangepast op: 07/06/2021