Röntgenonderzoeken en zwangerschap

Er zijn drie mogelijke blootstellingen van een ongeboren kind:

1. Een blootstelling voor beeldvorming van het ongeboren kind

Dit is een onderzoek waarbij het specifiek de bedoeling is om het ongeboren kind in beeld te brengen. Het is uiterst uitzonderlijk, maar niet uitgesloten, dat dit door middel van beeldvorming met röntgenstraling gebeurt.
De principes van rechtvaardiging en optimalisatie dienen hierbij strikt opgevolgd te worden.
De verantwoordelijke arts bepaalt of dergelijke beeldvorming noodzakelijk is, gebaseerd op nationale en/of internationale richtlijnen.
De blootstelling dient geoptimaliseerd te worden, concreet betekent dit dat de instellingen zo dienen gekozen te worden dat de juiste dosis-beeldkwaliteit-relatie bekomen wordt. De erkende deskundige in de medische stralingsfysica kan hierbij de nodige aanwijzingen geven. De practicus blijft de eindverantwoordelijke.

In dit geval zijn er geen dosislimieten voor het ongeboren kind.

2. Een blootstelling van een ongeboren kind naar aanleiding van de blootstelling van de moeder bij een gekende zwangerschap

Dit type blootstelling wordt beschouwd als een bedoelde medische blootstelling. De principes van rechtvaardiging en optimalisatie dienen hierbij strikt opgevolgd te worden.
De verantwoordelijke arts bepaalt of dergelijke beeldvorming noodzakelijk is, gebaseerd op nationale en/of internationale richtlijnen, rekening houdend met de medische noden van de moeder en het risico voor het ongeboren kind.

De blootstelling dient geoptimaliseerd te worden, concreet betekent dit dat de instellingen zo dienen gekozen te worden dat de juiste dosis-beeldkwaliteit-relatie bekomen wordt. De erkende deskundige in de medische stralingsfysica kan hierbij de nodige aanwijzingen geven. De practicus blijft de eindverantwoordelijke.

In dit geval zijn er geen dosislimieten voor het ongeboren kind.

3. Een accidentele blootstelling van een ongeboren kind naar aanleiding van de blootstelling van de moeder van wie de zwangerschap niet gekend was voor het medische team

Waarom verschilt dit van de blootstelling in punt 2? Indien de verantwoordelijke arts niet op de hoogte is van een mogelijke zwangerschap kunnen de juiste rechtvaardigings- en optimalisatiestappen niet gegarandeerd worden.

Deze blootstelling wordt beschouwd als een incident. Er is dan ook een meldingsplicht als de dosis voor het ongeboren kind hoger dan 1 mSv is. Hoewel een dergelijke blootstelling nooit volledig te vermijden is omwille van verschillende factoren zijn er toch een aantal aspecten die belangrijk zijn om de kans op een accidentele blootstelling te vermijden.

In het volgende document kan u een overzicht vinden van de accidentele blootstellingen die in 2019 gemeld werden samen met de belangrijkste lessons learned: REX 2019

Meer informatie

Er is tevens een dossier over zwangerschap en ioniserende straling ter beschikking op onze website: 

Via bovenstaande links kan u ook het campagnemateriaal (brochure, poster, filmpje) terugvinden.

 

 

Laatst aangepast op: 13/02/2024