Voorbereiding van de regelgeving review van de eerste « Safety and Feasibility Case »

NIRAS is voornemens een eerste veiligheidsrapport met de naam «SFC1» op te stellen (Safety and Feasibility Case 1). Dit document omvat de toepassing van veiligheidsmethoden, de stand van de fenomenologische kennis en de presentatie van het gekozen design. In deze context is het FANC doorgegaan met het ontwikkelen van de bestaande voorschriften (ontwerpen van koninklijke besluiten, leidraden, enz.) met betrekking tot de veiligheid van geologische berging.  Deze voorschriften zijn noodzakelijk voor de ontwikkeling van de SFC1 en het toekomstige nationale programma.  Ze bepalen de veiligheidsdoelstellingen, -principes en -eisen waaraan moet worden voldaan bij de ontwikkeling en implementatie van een geologische berging. Het uitvoeren van een veiligheids- en haalbaarheidsonderzoek vereist overleg tussen NIRAS en de veiligheidsautoriteit. Deze uitwisselingen maken het mogelijk om ervoor te zorgen dat de geponeerde doelstellingen en methodologieën overeenkomen met de verwachtingen van het FANC op het gebied van veiligheid. Daartoe hebben NIRAS en het FANC een werkprogramma opgesteld waarin de thema's worden vastgelegd waarover overleg moet plaatsvinden. Deze omvatten de methodologische hulpmiddelen die NIRAS zal implementeren om de veiligheid in het kader van SFC1 te bestuderen.

Onafhankelijk onderzoeksprogramma van het FANC en Bel V naar de veiligheid van het langetermijnbeheer van hoogradioactief en/of langlevend afval - SRN

Gezien het complexe en ongekende karakter van geologische bergingsinstallaties voor radioactief afval en de noodzaak voor de veiligheidsautoriteit om een eigen expertise op te bouwen om de door NIRAS ingediende veiligheidsdossiers te kunnen beoordelen, voeren het FANC en Bel V een onderzoeksprogramma uit dat onafhankelijk is van dat van NIRAS (genaamd de Strategische Onderzoeksbehoeften - SRN). Het is in deze context dat het FANC en Bel V onafhankelijk onderzoek doen om:

 • een voldoende uitgebreide en solide kennisbasis te onderhouden om ervoor te zorgen dat de door hen gestelde veiligheidseisen gefundeerd en adequaat zijn;
 • hun technische en wetenschappelijke vaardigheden te ontwikkelen en te onderhouden;
 • in staat te zijn om kritisch te kijken naar de argumenten van de ontwikkelaar/exploitant van de opslagfaciliteit.

Voor de komende jaren vormt de SRN het kader voor de ontwikkeling en het behoud van de expertise en de instrumenten die nodig zijn voor de onafhankelijke beoordeling door het FANC en Bel V van de dossiers met betrekking tot het beheer van het categorie B&C-afval.

De SRN is gestructureerd volgens de volgende vijf hoofdthema's (zie Fig. 1):

 • karakterisering van componenten die belangrijk zijn voor de veiligheid;
 • fenomenen die belangrijk zijn voor de veiligheid;
 • duurzame stabiliteit ;
 • ontwerp en technische haalbaarheid ;
 • veiligheidsevaluatie.


FIg 1 : De thema's die in de SRN aan bod komen

De SRN is een levend document dat zal evolueren gedurende de hele levenscyclus van het afvalbeheerprogramma naarmate het besluitvormingsproces evolueert en het wetenschappelijk inzicht in fenomenen die belangrijk zijn voor de veiligheid zich ontwikkelt. In dit stadium van het programma ligt de nadruk op R&D-activiteiten in verband met :

 • de selectie van de geologische gastformatie en haar geologische omgeving en de specifieke aspecten van de operationele en langetermijnveiligheid die rechtstreeks van invloed zijn op de selectie van deze formatie en de bergingssite
 • de mogelijkheid om het afval in diepe boorgaten op te slaan
 • operationele en langetermijnveiligheidsaspecten die van invloed kunnen zijn op het ontwerp van een bergingsinstallatie.

 

Laatst aangepast op: 21/04/2023