Berging

Berging verwijst naar de plaatsing van radioactief afval in een installatie zonder de bedoeling die splijtstof of dat afval terug te halen. Zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om, in voorkomend geval, over te gaan tot recuperatie van afval, in overeenstemming met de modaliteiten gedefinieerd in de Nationale Beleidsmaatregelen .

In België zijn er momenteel geen bergingsinstallaties gebouwd. NIRAS, de nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen, heeft echter in april 2023 een vergunning verkregen voor de bouw en uitbating van een bergingsinstallatie aan de oppervlakte te Dessel. Deze nog te bouwen installatie is geschikt voor de berging van afval van categorie A (laag- en middelactief kortlevend afval).

Tot nog toe nam de Belgische regering geen beslissing over het lot van categorie B- en C-afval. NIRAS blijft definitieve bergingsvoorstellen voor langlevend (categorie B) en hoogactief (categorie C) afval ontwikkelen.

Meer weten

 

Laatst aangepast op: 08/11/2023