Afvalbeperking

Afvalbeperking is een belangrijke initiële stap in het afvalbeheer en daarom moeten exploitanten proberen om een installatie zodanig te ontwerpen, te bouwen, te bedienen en te ontmantelen om zowel het afvalvolume als de radioactiviteit tot een absoluut minimum te beperken. De doelstellingen voor het beperken van afvalstoffen zijn:

  • het beperken van de opwekking en verspreiding van radioactieve besmetting;
  • het verminderen van het volume afval dat moet geborgen en verwerkt worden.

Zo worden de gevolgen voor het milieu beperkt evenals de totale kosten verbonden aan het beheer van zulk afval/verontreinigde materialen.

De belangrijkste elementen van afvalbeperking omvatten :

  • de bronreductie, zowel volumevermindering als preventie van verontreiniging/activatie,
  • het hergebruik en recyclage van waardevolle materialen uit de afvalcyclus
  • de optimalisering van afvalverwerking.
Laatst aangepast op: 19/11/2019