Andere nucleaire inrichtingen

Naast de kernreactoren, verstaat men onder klasse I :

  • de inrichtingen waar hoeveelheden splijtstoffen worden aangewend of in bezit gehouden;
  • de inrichtingen voor opwerking van al dan niet verrijkte bestraalde kernbrandstoffen;
  • de inrichtingen waar radioactieve afvalstoffen worden verzameld, verwerkt, geconditioneerd, opgeslagen, of in het algemeen de inrichtingen waar radioactieve afvalstoffen worden behandeld, op voorwaarde dat deze inrichtingen de belangrijkste activiteit van de onderneming uitmaken; en de bergingsplaatsen van radioactieve afvalstoffen.

De inrichtingen van klasse I in België zijn dus :

Inrichtingen Beschrijving
KCD - Doel Kerncentrale Doel
Nucleaire electriciteitsproductie met 4 eenheden : Doel 1, Doel 2, Doel 3, en Doel 4.
ZPNT - Tihange Nucleaire electriciteitsproductie met 3 eenheden : Tihange 1, Tihange 2 en Tihange 3.
BP - Mol/Dessel Belgoprocess.
Behandeling en opslag van radioactief afval
SCK-CEN - Mol Studiecentrum voor Kernenergie - Centre d'étude de l'Energie nucléaire.
Onderzoekscentrum met 3 reactoren (BR1, BR2, VENUS)
JRC - Geel Joint Research Centre-Geel
Onderzoeksinstituut van de Europese Commissie
IRE - Fleurus Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE)
Productie van radio-elementen voor gebruik in de nucleaire geneeskunde

 

 

Laatst aangepast op: 02/05/2022