Overslaan en naar de inhoud gaan

Dialoog over de toekomst van radioactief afval

Dialoog over de toekomst van radioactief afval

De Koning Boudewijnstichting organiseert vanaf vandaag 19 april 2023 het komende jaar een geïnformeerd maatschappelijk debat over de toekomst van hoogradioactief en langlevend afval. De KBS geeft met ‘Nu voor Morgen’ ruimte aan de burgers, het middenveld, de lokale besturen, de partijen rechtstreeks betrokken bij de productie en het beheer van radioactief afval, maar ook aan de jongeren om deel te nemen aan een participatief proces.

In oktober 2022 nam de federale regering een principebeslissing over de diepe berging van hoogradioactief en langlevend afval. Maar omdat bij deze problematiek niet alleen veel belanghebbenden, maar vooral ook toekomstige generaties betrokken zijn, voorziet het koninklijk besluit van 22 november 2022 een inspraakproces. Dit maatschappelijk debat, dat wordt georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting (KBS), zal het maatschappelijk middenveld en het publiek in staat stellen om hun bezorgdheid te uiten en zal de overheid ertoe aanzetten om tijdens het hele proces rekening te houden met de verwachtingen van de burgers.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) juicht dit initiatief toe en is van mening dat een participatief proces essentieel is om de beslissingen over het langetermijnbeheer van dit soort afval te verduidelijken, gezien de maatschappelijke dimensie van dit dossier.

Als veiligheidsautoriteit wil het FANC deze gelegenheid aangrijpen om informatie te verstrekken over zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het wil ook luisteren naar de eisen van de samenleving om te analyseren of deze verenigbaar zijn met de veiligheidsaspecten. Essentiële vragen zullen aan bod komen zoals de omkeerbaarheid van het besluitvormingsproces, de terugwinbaarheid van afval en het toezicht op lange termijn.

Dit debat zal leiden tot het bepalen van de stappen in het besluitvormingsproces en zal de belanghebbenden in staat stellen zich te informeren en informatie uit te wisselen zodat besluiten met kennis van zaken kunnen worden genomen. De conclusies van het maatschappelijk debat en de verwachtingen van het publiek zullen door het FANC in aanmerking worden genomen in zoverre ze bijdragen tot de optimalisatie van de veiligheid.

Meer informatie

>> Raadpleeg het persbericht van de Koning Boudewijnstichting

>> Bezoek de website Dialoog over de toekomst van radioactief afval - NuVoorMorgen

 

Laatst aangepast op: 
24/04/2023