Dialoog over de toekomst van radioactief afval

De Koning Boudewijnstichting organiseerde vanaf 19 april 2023 gedurende ongeveer een jaar een geïnformeerd maatschappelijk debat over de toekomst van hoogradioactief en langlevend afval. De KBS gaf met ‘Nu voor Morgen’ ruimte aan de burgers, het middenveld, de lokale besturen, de partijen rechtstreeks betrokken bij de productie en het beheer van radioactief afval, maar ook aan de jongeren om deel te nemen aan een participatief proces.

In oktober 2022 nam de federale regering een principebeslissing over de diepe berging van hoogradioactief en langlevend afval. Maar omdat bij deze problematiek niet alleen veel belanghebbenden, maar vooral ook toekomstige generaties betrokken zijn, werd er een inspraakproces opgenomen in het koninklijk besluit van 22 november 2022. Dit maatschappelijk debat, dat werd georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting (KBS), stelde het maatschappelijk middenveld en het publiek in staat om hun bezorgdheden te uiten en zette de overheid ertoe aan om tijdens het hele proces rekening te houden met de verwachtingen van de burgers.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) juicht dit initiatief toe en is van mening dat een participatief proces essentieel is om de beslissingen over het langetermijnbeheer van dit soort afval te verduidelijken, gezien de maatschappelijke dimensie van dit dossier.

Als veiligheidsautoriteit greep het FANC deze gelegenheid aan om informatie te verstrekken over zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het luisterde ook naar de eisen van de samenleving om te analyseren of die verenigbaar zijn met de veiligheidsaspecten. Er kwamen essentiële vragen aan bod, zoals de omkeerbaarheid van het besluitvormingsproces, de terughaalbaarheid van het afval en het toezicht op lange termijn.

Dit debat leidde tot het bepalen van de stappen in het besluitvormingsproces en stelde de belanghebbenden in staat zich te informeren en informatie uit te wisselen, zodat besluiten met kennis van zaken kunnen worden genomen. De conclusies van het maatschappelijk debat en de verwachtingen van het publiek zullen door het FANC in aanmerking worden genomen in zoverre ze bijdragen tot de optimalisatie van de veiligheid.

Meer informatie

>> Raadpleeg het persbericht van de Koning Boudewijnstichting

>> Bezoek de website Dialoog over de toekomst van radioactief afval - NuVoorMorgen

>> Raadpleeg de conclusies van het maatschappelijk debat 

 

Laatst aangepast op: 12/03/2024