Karakterisering

Het beheer van radioactieve afvalstoffen vereist geplande en systematische maatregelen om het vertrouwen in het gehele systeem te waarborgen. Daarom is het absoluut noodzakelijk om de chemische en radiochemische eigenschappen te kennen en te beheersen in de hele levenscyclus van het afvalbeheer. Karakterisering van radioactieve afvalstoffen houdt in dat deze eigenschappen worden bepaald.

Afvalkarakterisering kan tijdens de verschillende stadia van het afvalbeheer worden uitgevoerd, maar de grootste toegevoegde waarde van karakterisering komt voor net na het genereren van afval, in plaats van in de latere stadia van de afvalbeheercyclus. Het is van belang dat de afvalkarakterisering wordt beschouwd als een essentieel onderdeel van de overkoepelende afvalbeheerstrategie.

Karakterisering wordt momenteel uitgevoerd in verschillende stadia van de levenscyclus van de radioactieve afvalstoffen:

  • tijdens de productie;
  • tijdens de verwerking (conditionering);
  • tijdens de opslag/berging.

Het type en de omvang van de karakteriseringsinspanningen hangt af van:

  • het type afval of de afvalvorm;
  • het bergingsconcept;
  • de regelgevende vereisten;
  • de hoeveelheid proceskennis die beschikbaar is;
  • de kenmerken die gemeten moeten worden.
Laatst aangepast op: 19/11/2019