Overslaan en naar de inhoud gaan

Oppervlakteberging in Dessel

Oppervlakteberging in Dessel

Definitie

De term ‘oppervlakteberging’ verwijst naar de berging van laag- en middelactief kortlevend radioactief afval (categorie A in België) in een geschikte faciliteit aan het aardoppervlak.

Situatie in België

De Ministerraad droeg in haar beslissing van 23 juni 2006 betreffende de berging op het Belgisch grondgebied van categorie A-afval, dit is kortlevend laag- en middelactief afval, aan NIRAS op om het geïntegreerd project voor de oppervlakteberging van categorie A-afval in Dessel te ontwikkelen.

In overeenstemming met deze beleidsbeslissing ontwikkelde NIRAS een geïntegreerd project dat een berging, een afvalverwerkingsfaciliteit en de realisatie van de bijhorende voorwaarden van de lokale gemeenschappen omvat. NIRAS heeft op 31 januari 2013 een vergunningsaanvraag voor een bergingsinstallatie in Dessel opgesteld en ingediend. Het cAt- project is momenteel in een vergunningsproces bij het FANC. Ook heeft Belgoprocess, de dochteronderneming van NIRAS, een vergunningsaanvraag voor een post-conditioneringsfaciliteit voor de productie van afvalcontainers voor betonverwijdering (monolieten) opgesteld en ingediend en in maart 2014 werd de oprichtings- en exploitatievergunning voor deze faciliteit gegeven.

De financiering van de maatschappelijke aspecten van bergingsprojecten wordt geregeld met de wet van 29 december 2010 (hoofdstuk 3) dat het recht aan NIRAS geeft om een fonds te creëren om alle maatschappelijke kosten van het project te dekken.

In België zal een oppervlaktebergingsinstallatie (het cAt-project) in Dessel worden gebouwd en het zal een maximale hoeveelheid van ongeveer 70.500m³ afval van categorie A bergen. Deze oppervlakteberging omvat afval dat vandaag wordt geproduceerd en tijdelijk opgeslagen in de gebouwen van Belgoprocess, evenals categorie A-afval dat in de toekomst wordt gegenereerd, bijvoorbeeld na de ontmanteling van nucleaire installaties. Het moet vermeld worden dat de hier genoemde radioactieve afvalstoffen verwerkt en geconditioneerd zijn en slechts beperkte hoeveelheden langdurige radionucliden bevatten, waardoor het geschikt is voor oppervlakteberging. Er is gekozen voor een oppervlaktebergingsinstallatie als uiteindelijke bergingsoptie voor dit type afval en het zal het afval insluiten en gedurende een paar honderd jaar scheiden van mens en milieu. 

Meer weten :

Behandeling vergunningsaanvraag

NIRAS diende de vergunningsaanvraag voor de oppervlaktebergingsinstallatie voor categorie A-afval te Dessel in op 31/01/2013. Het FANC verklaarde het dossier toen onvolledig en vroeg om een aantal bijkomende verduidelijkingen en aanvullingen.

Meer informatie op deze specifieke pagina.

Begin februari 2019 diende NIRAS een vervolledigde versie van het dossier in bij het FANC (nieuwsbericht van 5 februari 2019). Het FANC oordeelde in september 2019 dat het vergunningsdossier volledig was. Op 3 oktober 2019 werd het dossier in eerste instantie voor advies voorgelegd aan de Wetenschappelijke Raad voor ioniserende straling. Die gaf een gunstig voorlopig voorafgaand advies voor het vergunningsdossier. Van 22 november tot en met 21 december 2019 wordt het dossier ter consultatie aan het publiek voorgelegd.

NIRAS zal voor dit project ook een omgevingsvergunning aanvragen bij de Vlaamse overheid. In het kader van de toekomstige aanvraag, kon de bevolking van 5 april tot en met 3 mei 2019 eventuele opmerkingen formuleren bij het ontwerp van het project-milieueffectenrapport (project-MER). Daarover vindt u hier meer info.

 

 

Laatst aangepast op: 
22/11/2019