Industriële inrichtingen

De diverse inrichtingen die gebruikmaken van radioactieve stoffen of van toestellen die ioniserende straling uitzenden, werden in België in vier klassen ingedeeld.

De regels voor de indeling in klassen worden bij koninklijk besluit vastgesteld en berusten op de omvang van het risico dat gepaard kan gaan met de exploitatie van die inrichtingen.

Een inrichting (of installatie) wordt in een bepaalde klasse ingedeeld volgens het voltage van het toestel of de activiteit van de daarin opgenomen radioactieve bron(nen) of nog volgens de mate van blootstelling aan de gebruikte ioniserende straling.

Tot klasse I behoren de kerncentrales (Doel, Tihange) en de andere nucleaire inrichtingen (SCK-CEN, IRE, Belgoprocess enz.).

 

Laatst aangepast op: 09/06/2020