Beheer van radioactief afval

Overkoepelende doel

Het overkoepelende doel van het beheer van radioactieve afvalstoffen is de bescherming van zowel mens als milieu, nu en in de toekomst. De beste manier om dit te doen, is om het afval te concentreren, in te sluiten en te isoleren van het milieu. Dit maakt het mogelijk om eventuele vrijgave in het milieu te beperken en te onderwerpen aan de regelgeving. Het voortbrengen van radioactief afval moet worden voorkomen of, indien dit niet redelijkerwijs uitvoerbaar is, beperkt worden in termen van hoeveelheid en activiteit.

Afvalhiërarchie

Afvalhiërarchie is een stapsgewijze aanpak om een duurzame afvalbeperking te realiseren.

Afval vermijden

Het vermijden van afval is de eerste stap in een duurzaam afvalbeheer en hiermee dient men rekening te houden bij het ontwerp van nieuwe processen en installaties.

Andere stappen van het proces van duurzaam afvalbeheer :

 

Laatst aangepast op: 03/08/2022