Actoren betrokken bij het beheer van radioactief afval

Afvalproducten

De afvalproducenten (Engie Electrabel, Belgoprocess, IRE, ziekenhuizen, isotoopproducenten, onderzoek, ...) zijn de eerste verantwoordelijke partijen voor het radioactieve afval dat in hun faciliteiten wordt gegenereerd en passen het principe van de afvalhiërarchie toe. Zij zijn verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de algemene afvalbeheerstrategie voor hun instelling, rekening houdend met de onderlinge afhankelijkheid van alle stappen in het afvalbeheer.

In overeenstemming met het principe "de vervuiler betaalt", zijn afvalproducenten verantwoordelijk voor de financiering van het beheer van radioactief afval.

Afvalbeheerorganisatie : NIRAS

De Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) is als nationale afvalbeheerorganisatie verantwoordelijk voor het veilig beheer van radioactief afval op korte en lange termijn. Daarom is NIRAS de belangrijkste actor in het beheer van radioactief afval in België.

Meer weten :

 

Laatst aangepast op: 12/06/2020