Radon en radioactiviteit in uw huis

We worden in normale omstandigheden allemaal blootgesteld aan ioniserende straling die van nature uit rondom ons aanwezig is.

De gemiddelde blootstelling aan ioniserende straling in België wordt geschat op 4 mSv/jaar. Dit is een gemiddelde waarde voor de ganse Belgische bevolking.

De waarde van een individuele burger hangt sterk af van zijn persoonlijke levenssituatie. De aanwezigheid van radioactieve stoffen in zijn woning kan deze waarde beïnvloeden..

Inderdaad, gemiddeld wordt de helft van de opgelopen stralingsdosis veroorzaakt door radioactief radongas dat uit de bodem ontsnapt, zich vermengt met de lucht die we inademen en deze lichtjes radioactief maakt. De andere helft is te wijten aan straling afkomstig uit de kosmos, aan straling uitgezonden door materialen uit onze omgeving, zoals de bodem waarop we lopen en de gebouwen waarin we vertoeven, en tenslotte aan de inname van radioactieve stoffen van natuurlijke oorsprong via de ingeademde lucht en het genuttigde voedsel.

Verder zijn er de dagelijkse toepassingen van kunstmatige ioniserende straling in de huiselijke omgeving : bepaalde types van bliksemafleiders (verkrijgbaar in de handel tot in het midden van de jaren '80) en rookmelders.

 

 

Laatst aangepast op: 19/11/2019