Vervoer van radioactieve stoffen

Jaarlijks worden in België ongeveer 400 000 colli met radioactieve stoffen vervoerd. Dit komt overeen met ongeveer 40 000 transporten.

Het overgrote deel van de radioactieve stoffen die vervoerd worden over het Belgische grondgebied is bestemd voor medische en onderzoeksdoeleinden. De transporten van radioactieve stoffen bestemd voor nucleair en industrieel gebruik hebben in het totaal een veel kleiner aandeel.

Het wijdverspreid gebruik van radioactieve stoffen in verschillende sectoren, maakt het vervoer en de invoer ervan een essentieel onderdeel van de gebruikscyclus van deze stoffen.

Het transport moet worden uitgevoerd met inachtneming van alle stralingsbeschermingsprincipes.

Blootstelling aan ioniserende straling tijdens het vervoer

De regelgeving bepaalt de limieten van de dosisdebieten in de nabijheid van of in contact met de colli, en tevens in de nabijheid van of in contact met de vervoersmiddelen voor radioactieve stoffen.

Ongeacht het radioactiviteitsniveau van de inhoud van een transport, de stralingsdosis gemeten op 2 m afstand gedurende 1 uur niet meer mag bedragen dan 0,1 mSv. 

Om te kunnen inschatten wat deze waarde betekent, is het nuttig om ze te vergelijken met de blootstelling waarmee iedereen in zijn dagelijks leven geconfronteerd kan worden :

Een trans-Atlantische vlucht heen-en-terug Brussel / New York 0,08 mSv
Een week skiën op een hoogte van 2000 meter 0,015 mSv
Bepaalde medische onderzoeken  
Radiografie van een ledemaat (hand/been) < 0,01 mSv
Radiografie van de thorax 0,08 mSv
Botscintigrafie 6 mSv
CT-scan 10 mSv

Meer weten

 

 

Laatst aangepast op: 23/05/2023