Koninklijk besluit voor de omzetting van de WENRA Reference Levels voor onderzoeksreactoren in het KB VVKI

In november 2020 heeft WENRA (Western European Nuclear Regulators Association) een nieuwe set van veiligheidsreferentieniveaus voor onderzoeksreactoren gepubliceerd, aangezien deze installaties nog niet onderworpen zijn aan een harmonisatieproces op het gebied van veiligheid.

Om de bestaande regelgeving aan te vullen, in overeenstemming met de verbintenis aangegaan met WENRA, heeft dit regelgevend initiatief tot doel deze referentieniveaus om te zetten in nationale regelgeving, d.w.z. het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties (KB VVKI).

Het door WENRA gepubliceerde rapport behandelt in wezen dezelfde "Issues" als voor de kerncentrales: eigenlijk is de WENRA-werkgroep WGRR feitelijk uitgegaan van de 2014-versie van de RLs voor de centrales en op basis van de 2020-versie voor de issues C en I (maar niet voor de issues ST en UV waar de 2014-versies van de issues S en T nog steeds als basis worden gebruikt). Deze RLs zijn aangepast om van toepassing te zijn op RRs, en vervolgens aangevuld met het specifieke Issue X dat experimenten en experimentele apparaten omvat.

Het doel van dit reguleringsproject was om de bestaande regelgeving voor alle onderzoeksreactoren die momenteel door het SCK CEN worden geëxploiteerd te versterken, maar ook om de wettelijke basis te leggen voor het ontwerp van nieuwe reactoren, als MYRRHA.

 

Laatst aangepast op: 10/07/2024