Koninklijk besluit van 21 december 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties – WENRA 2020

Begin 2021 heeft de vereniging van Europese nucleaire regulatoren WENRA een reeks veiligheidsreferentieniveaus voor bestaande vermogensreactoren gepubliceerd (genoemd “ WENRA Reference Levels 2020”) om de veiligheid van deze installaties op Europees niveau te harmoniseren.  Deze publicatie is een bijwerking van de referentieniveaus die de WENRA in 2008 en 2014 heeft gepubliceerd.

Tegen de huidige achtergrond van een verlenging van de levensduur na 2025 van de twee recentste Belgische reactoren heeft het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, na een afwijkingsanalyse te hebben uitgevoerd ten opzichte van de WENRA-niveaus van 2020, dit besluit uitgewerkt met als doel te blijven voldoen aan de Europese veiligheidseisen met een actueel regelgevingskader.

Dit besluit heeft betrekking op :

  • het leadership en het beheer voor de veiligheid ; 
     
  • het beheer van de veroudering ; 
     
  • de externe risico's (alleen van toepassing op vermogensreactoren) ; 
     
  • de interne risico's (alleen van toepassing op vermogensreactoren), met inbegrip van enkele bijzonderheden in verband met de brandbeveiliging.

Dit besluit werd op 21 december 2023 ondertekend. 

 

 

Laatst aangepast op: 10/07/2024