Technisch reglement Fysieke inventaris

Op 8 augustus 2022 verscheen de aangepaste versie van het technisch reglement tot bepaling van de modaliteiten betreffende de overdracht van bepaalde gegevens uit de inventaris van ingedeelde inrichtingen van klasse I, II en III aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

De wijzigingen t.o.v. het initiële document betreffen:

 • het toepassingsgebied werd aangepast. Zo is dit reglement niet meer van toepassing op :
  • rookmelders
  • ingekapselde bronnen in kader van tijdelijke opslag zonder het openen van de transportverpakking voor een kortere periode dan 30 kalenderdagen voor doorvoer en overdracht naar een volgende onderneming.
    
 • bepaalde verwijzingen naar de regelgeving werden geactualiseerd ten gevolge van de inwerkingtreding van de Besluiten diergeneeskundige blootstellingen en medische blootstellingen;
 • vanaf 1/10/2022 wordt het gebruik van de
  MID-ID als unieke nummer voor zware medische apparaten voor medische beeldvorming (= CT, PET, PET-CT, PET-MRI, SPECT-CT) verplicht.
  Opgelet : voor de apparaten, aanwezig op 30 september 2022 in de vergunde inrichtingen, is er een overgangsperiode van 1 jaar voorzien voor de invoering en gebruik van de MID-ID.
  Tijdens deze periode kan voor deze toestellen ofwel het huidige unieke nummer ofwel de toegekende MID-ID worden gebruikt bij de gegevensoverdracht aan het FANC.

 

Laatst aangepast op: 10/07/2024