Technisch reglement over de modaliteiten van de periodieke veiligheidsherzieningen van inrichtingen van klasse I, met uitzondering van de vermogensreactoren

Zoals voorzien in het Koninklijk Besluit van 30 november 2011, houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties (verder KBVVKI genoemd), heeft het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) op 22 februari 2021 een technisch reglement gepubliceerd over de modaliteiten van de periodieke veiligheidsherzieningen van inrichtingen van klasse I, met uitzondering van de vermogensreactoren. De draft versie van dit technisch reglement werd in de zomer van 2020 opengesteld voor stakeholdercommentaar. De ontvangen commentaren werden verwerkt in de finale versie die nu gepubliceerd is.

Dit Technisch Reglement heeft als doel de modaliteiten over te nemen en aan te passen van de FANC nota 2010-095 “ Aanpak m.b.t. de toekomstige periodieke veiligheidsherzieningen van inrichtingen van klasse I”, 08/10/2013.

Aangezien de toekomstige periodieke veiligheidsherzieningen van vermogensreactoren verbonden zijn aan bijzondere omstandigheden, waarvoor de definitie van aangepaste modaliteiten nodig is, zijn ze niet opgenomen in het toepassingsgebied van het Technisch Reglement.  Bij de stopzetting van de uitbating van de vermogensreactoren moeten de PSR doelstellingen aangepast worden. In dit geval is de periodieke veiligheidsherziening gecoördineerd met het indienen van de notificatie van stopzetting van activiteiten, voorzien in artikel 17/1 van het KBVVKI.

Het Technisch Reglement is elektronisch ter beschikking van het publiek op de Jurion website van het FANC.

Indien er nog vragen zijn over dit Technisch Reglement, kunnen deze elektronisch gemaakt worden via het adres regulation1@fanc.fgov.be.

 

Laatst aangepast op: 10/07/2024