Wijziging van de veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties (LTO Doel 4 & Tihange 3)

Op 2 augustus 2022 werd in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 3 juli 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties gepubliceerd.

De wijzigingen maken deel uit van het plan B van de regering om de energiebevoorradingszekerheid te waarborgen. Om de uitvoering ervan mogelijk te maken, werd de inwerkingtreding van bepaalde reglementaire vereisten aangepast met het oog op de langere uitbating van bepaalde kernreactoren voor elektriciteitsproductie (Doel 4 en Tihange 3).

De inwerkingtreding van bepaalde vereisten die zijn opgenomen in het koninklijk besluit van 30 november 2011, is immers gekoppeld aan de periodieke veiligheidsherziening van de reactoren. Het was de bedoeling dat de acties die uit deze oefening voortvloeiden, vóór de volgende uitbatingsperiode zouden worden geïmplementeerd. Bovendien werd de uitvoering van probabilistische veiligheidsstudies voor ongevallen van externe oorsprong afhankelijk gemaakt van het bestaan van een nieuwe uitbatingsperiode.

Met het koninklijk besluit van 3 juli 2022 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  • de planning van de corrigerende acties is vereist vóór de nieuwe uitbatingsperiode en de planning van de verbeteracties uiterlijk drie jaar na de eerste start van de nieuwe uitbatingsperiode;
  • de datum van het verslag van de volgende periodieke veiligheidsherziening wordt als deadline gesteld voor de probabilistische veiligheidsstudies van de kernreactoren voor de gebeurtenissen van externe oorsprong. De daaruit voortvloeiende acties maken deel uit van het actieplan van de periodieke herziening.

Meer informatie over de context van deze wijziging is beschikbaar op de webpagina Langetermijnuitbating (LTO) van de Belgische kerncentrales - 2025

Je kan het verslag aan de Koning en het koninklijk besluit van 3 juli 2022 hier raadplegen.

De gecoördineerde versie van het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties is beschikbaar op de website van Jurion.

 

Laatst aangepast op: 14/02/2024