Pas op met heersende opvattingen

FOUT : Wetenschappers weten niet zeker of radon echt een probleem vormt.

JUIST : De belangrijkste gezondheidsorganisaties (zoals de WGO) zijn het erover eens dat radon wereldwijd jaarlijks duizenden dodelijke kankergevallen veroorzaakt.

FOUT : Radontests zijn moeilijk en duur.

JUIST : Radontests zijn gemakkelijk uit te voeren. U kunt uw huis zelf testen. Een test kost ongeveer 30 euro.

FOUT : Er zijn geen radontests beschikbaar.

JUIST : U kunt uw test bij verschillende instanties (zie Nuttige adressen) aanvragen.

FOUT : Er bestaat geen remedie tegen radon.

JUIST : Er bestaan oplossingen, vaak zelfs eenvoudige, om het radonprobleem in gebouwen aan te pakken. Neem contact op met het FANC.

FOUT: Radon treft slechts bepaalde types van huizen.

JUIST : Om het even welk type huis kan met een radonprobleem te maken krijgen.

FOUT : Radon is enkel een probleem in gebieden met een verhoogde bloodstelling.

JUIST : Hoge radonwaarden kunnen overal opduiken. In gebieden met een verhoogde blootstelling hebben niet alle huizen noodzakelijkerwijze een radonprobleem. De enige manier om de radonconcentratie in uw huis te achterhalen, is de test te doen.

FOUT : Het resultaat van de test bij mijn buur is een goede indicatie om te weten hoe hoog de radonconcentratie bij mij is.

JUIST : De radonwaarden kunnen verschillen van het ene huis tot het andere. De enige manier om de radonconcentratie in uw huis te achterhalen, is door het te meten.

FOUT : Ik woon al zo lang in mijn huis dat het geen zin meer heeft om nu nog iets te ondernemen. 

JUIST: Door de radonconcentratie in uw huis terug te dringen, zelfs al hebt u al lange tijd een radonprobleem, verkleint u het risico op longkanker.

Laatst aangepast op: 29/09/2017