Hoe kan u de radonconcentratie bij u thuis meten?

Een eenvoudige test volstaat. Enkel met een detector kan je te weten komen of je aan radon bent blootgesteld. Een radondetector is een klein plastic portje. De detector neemt sporen van radon op en houdt ze vast. Hij wijzigt de omgeving waarin hij wordt geplaatst niet en vormt geen gevaar voor de gebruikers van de gebouwen waarin hij is geplaatst of voor de omgeving.

Gezien zijn gasvormige toestand kan de radonconcentratie in een gebouw zeer sterk schommelen doorheen het jaar en zelfs in de loop van de dag. Dit omwille van veranderingen in de atmosfeer en onder invloed van de seizoenen (temperatuur, druk, windsnelheid enz.). Om goede meetresultaten te bekomen, is het aanbevolen om de radonconcentratie gedurende drie maanden te meten in het koude seizoen (tussen oktober en mei). Met een dergelijke meting op lange termijn, kunnen we vervolgens de jaarlijkse gemiddelde concentratie berekenen.

Waar kan u een radontest bestellen?

Wie de radonconcentratie in zijn woning wil kennen, kan online voor €15  (analyse en diagnostic) een radontest te bestellen: www.radonactie.be.

Meer informatie:

Hoe gebruikt u een radondetector?

De detector wordt naar u thuis gestuurd, verpakt in een aluminium zakje. Na verwijdering van de verpakking is hij meteen klaar voor gebruik.

Enkele tips voor een optimale werking:

  • Verwijder de verpakking en plaats de detector op een kast in de meest gebruikte kamer op de begane grond (bij voorkeur de woonkamer of de slaapkamer). Indien u niet vaak op het gelijkvloers aanwezig bent, kan de detector ook op de eerste verdieping in de meest bezochte ruimte worden geplaatst.
  • Plaats de detector niet in de kelder (tenzij deze bewoond is) of in uw badkamer. De ventilatie, de luchtvochtigheid en bepaalde deeltjes in de lucht kunnen de werking daar sneller beïnvloeden.
  • De detector dient idealiter te worden geplaatst op een hoogte van anderhalve tot twee meter, ongeveer twintig centimeter van de muur en op meer dan tien centimeter van andere voorwerpen. De detector moet vrij zijn van tocht en mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht.
  • Hij moet ook op dezelfde plaats blijven staan gedurende de volledige meetperiode van drie maanden.

Hoe moet u het testresultaat interpreteren?

Radonconcentratie wordt uitgedrukt in Becquerel per kubieke meter (Bq/m³). De grenswaarden die in België worden gehanteerd, zijn gebaseerd op een Richtlijn van de Europese Unie en bedragen 300 Bq/m³ voor bestaande gebouwen (het zogenaamde referentieniveau).

Als de meetresultaten hoger liggen, moeten er maatregelen genomen worden. De streefwaarde bij remediëring of bij nieuwbouw bedraagt 100 Bq/m³. Liggen ze onder deze waarde, betekent dit niet dat er geen enkel risico is. Maar het risico is wel kleiner.

 

 

Laatst aangepast op: 16/09/2022