Overslaan en naar de inhoud gaan

Rookmelders

Rookmelders

Met betrekking tot de rookmelders die radioactieve bronnetjes met een kleine activiteit bevatten, ionisatierookmelders genoemd, dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen de ionisatierookmelders voor huishoudelijk gebruik (particulieren) en ionisatierookmelders voor niet huishoudelijk gebruik (bedrijven, scholen, ziekenhuizen, …).

Huishoudelijk gebruik: particulieren

Sinds 1 november 2010 is in België het verbod ingegaan op de verkoop en de invoer van ionisatierookmelders bestemd voor particulier gebruik.

Vanaf 1 januari 2020 is het verbod op particulier gebruik van ionisatierookmelders van kracht. Meer informatie in de infofiche Ionisatierookmelders.

Particulieren kunnen hun afgedankte ionisatierookmelders gratis deponeren in een recyclagepark.

 

 

Niet huishoudelijk gebruik

Het verbod op de verkoop en de invoer van ionisatierookmelders is niet van toepassing op de ionisatierookmelders voor niet huishoudelijk gebruik, m.a.w. deze kunnen nog verkocht en gebruikt worden.

De voorwaarden voor de verwijdering van ionisatierookmelders die voor niet huishoudelijk gebruik aangewend werden (opslag en vervoer) zijn vastgelegd in het besluit van 7 december 2015 van het FANC.

Meer informatie:

 

Laatst aangepast op: 
11/06/2020