Overslaan en naar de inhoud gaan
FANC - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Druk de huidige pagina af

Samen beschermen

Mogelijke oplossingen

Preventieve maatregelen

Wie gaat bouwen, en zeker in de risicozones, heeft er alle belang bij om preventieve maatregelen te nemen tegen radon. Deze maatregelen zijn veel gemakkelijker toe te passen tijdens het bouwen dan erna.

Doorgaans berusten de oplossingen op twee principes: de hoeveelheid radon die binnendringt beperken en de met radon besmette lucht afvoeren.

Met moet er voor zorgen dat de scheidingslijn tussen de woning en de ondergrondvloerplaat ondoordringbaar is, vooral ter hoogte van holtes (bijv. voor water, elektriciteit, gas enz.) en aansluitingen (bijv. de voegen tussen de vloer en de muur).

Dit kan door het installeren van een ‘radonscherm’; een ondoordringbare barrière op de grens tussen bodem en gebouw.

Ook op verticale scheidingswanden moet een ondoordringbaar membraan worden aangebracht.

Een kruipruimte, een doordringbare laag (breuksteenstorting of grind) met passieve ventilatie of een afvoersysteem (geperforeerde buizen) onder de deklaag, laten allemaal toe dat het radongas kan ontsnappen vooraleer het de ‘anti-radon- barrière’ bereikt. 

Wanneer de concentratie nog steeds te hoog blijkt (te evalueren na constructie), kan een bijkomend afzuigsysteem worden aangesloten of kan men de onderbouw in lichte onderdruk plaatsen.

Tot slot is het nuttig om het gebouw te voorzien van een aangepaste ventilatie, bij voorkeur met warmtewisselaar. Door de lucht voldoende te verversen, daalt de radonconcentratie en door de warmte te hergebruiken, daalt uw energiefactuur.

Meer informatie :