Gebruik van draagbare intra-orale tandradiografietoestellen

Een draagbaar intra-oraal tandradiografietoestel is een toestel dat de gebruiker in de hand kan houden tijdens het uitvoeren van radiologische onderzoeken.

Op 31 maart 2016 werd het advies nr. 9103 “Voorwaarden met betrekking tot gerechtvaardigd gebruik van mobiele, draagbare röntgentoestellen” door de Hoge Gezondheidsraad gepubliceerd.

Op 24 mei 2018 werd middels een Koninklijk Besluit, het gebruik van draagbare intra-orale tandradiografietoestellen in een inrichting waar geen patiënten verblijven (tandartskabinet, radiologisch centrum...) verboden.

De radiologische onderzoeken uitgevoerd met een dergelijk draagbaar intra-oraal tandradiografietoestel kunnen immers eveneens gebeuren door gebruik te maken van de klassieke bestaande intra-orale tandradiografietoestellen. Daarenboven bieden deze laatste onder andere volgende voordelen: minder dosis ter hoogte van de handen, armen en het hele lichaam van de gebruiker, grotere stabiliteit in de diagnostische beeldkwaliteit, minder kans op diefstal, verlies of gebruik door onbevoegden van het toestel...

Het gebruik van een dergelijk toestel is wel gerechtvaardigd voor het uitvoeren van tandheelkundige onderzoeken bij ouderen/gehandicapten in verzorgingsinstellingen, die zich moeilijk kunnen verplaatsen naar een ziekenhuis of private tandartsenpraktijk, op voorwaarde dat de verzorgingsinstellingen in kwestie niet over een eigen klassiek bestaand tandradiografietoestel beschikken.

In dit geval dient aan volgende voorwaarden voldaan te worden:

  • Het toestel mag enkel gebruikt worden met een statief;
  • voor elk draagbaar tandradiografietoestel dient een logboek bijgehouden te worden;
  • het toestel mag enkel gebruikt worden in een daarvoor voorbehouden lokaal;
  • de radiologische opnames worden door de gebruiker zelf genomen en mogen niet gedelegeerd worden.

Ten tweede is het gebruik eveneens gerechtvaardigd binnen een ingedeelde inrichting waar gehospitaliseerde patiënten verblijven, die hun kamer niet mogen of kunnen verlaten.

Het toestel dient in die gevallen steeds te worden gebruikt met een statief, tenzij bij radiologische onderzoeken bij gehospitaliseerde patiënten, en dan enkel na een justificatie van de bevoegde gebruiker.

Uiteraard zal elke vergunningsaanvraag nog geval per geval worden beoordeeld door het Agentschap en zijn aanvullende voorwaarden mogelijk.

Voor meer informatie hieromtrent kan u de heer Paul Brusselaers contacteren : Paul.Brusselaers@fanc.fgov.be – 02 289 20 59.

Laatst aangepast op: 14/02/2024