Gebruikers van radiologische toepassingen binnen de tandheelkunde

Het röntgenapparaat mag enkel gebruikt worden door tandheelkundigen die opgeleid zijn in de stralingsbescherming.

Elke tandarts moet opgeleid en individueel vergund zijn. Deze vereiste hangt niet af van de frequentie van de onderzoeken. Een occasionele gebruiker moet bijgevolg ook over een dergelijke vergunning beschikken.

De basisvergunning voor het gebruik van röntgenstraling voor tandheelkundige diagnose laat een tandarts toe van de volgende technieken gebruik te maken: intra-orale, panoramische en cephalometrische radiografie.

Voor het gebruik van dentale cone beam CT (dCBCT) is er een uitbreiding van de vergunning nodig.

 

Laatst aangepast op: 14/02/2024