Nieuwe inrichting

Voor de aangifte van een nieuwe inrichting waar gebruik gemaakt zal worden van bronnen die ioniserende stralingen kunnen uitzenden voor geneeskundige of diergeneeskundige toepassingen kan u gebruik maken van een standaard aangifteformulier:

AANDACHT :
 • Uw KBO gegevens moeten up-to-date zijn alvorens een vergunning/wijziging aan te vragen.
   
 • Om ontvankelijk te zijn, moeten de aan het FANC gerichte vergunningsaanvraag voorafgaandelijk worden onderzocht en goedgekeurd door een deskundige erkend in de fysische controle. Wij nodigen u dan ook uit om in eerste instantie contact op te nemen met een erkende deskundige / instelling voor fysische controle en deze te informeren over uw project.
   
 • In geval van een verhuis van uw inrichting dient u eveneens de stopzetting van activiteit van uw vorige inrichting te melden.
   
 • Indien voor de eerste maal in België een vergunning wordt aangevraagd voor een nieuw type handeling met een bron die ioniserende straling kan uitzenden, dan dient u het aanvraagdossier aan te vullen met een studie ter rechtvaardiging.
   
 • Dien uw aangifte tijdig in zodat u op de gewenste datum de te vergunnen bronnen en/of toestellen in gebruik kan nemen. Zie Behandelingsduur.
   
 • Indien een retributie verschuldigd is, stuurt het FANC u daartoe een verzoek tot betaling. Zie Kosten.

 

 

Laatst aangepast op: 13/12/2022