Medische stralingsfysica

Bijstand in de medische inrichtingen van een deskundige in de medische stralingsfysica:

De exploitant van een inrichting met installaties voor radiodiagnose, nucleaire geneeskunde in vivo of radiotherapie, moet zich laten bijstaan door een erkend deskundige in de medische stralingsfysica voor de organisatie en de toepassing van de maatregelen die nodig zijn om de stralingsbescherming van de patiënt en de kwaliteitsbeheersing van de apparatuur te verzekeren.

Laatst aangepast op: 02/02/2024