Overslaan en naar de inhoud gaan

Aangifte van significante gebeurtenissen

Aangifte van significante gebeurtenissen

Een ‘significante gebeurtenis’ is een gebeurtenis die gevolgen, zelfs potentiële gevolgen heeft op de veiligheid, stralingsbescherming, gezondheid en/of levenskwaliteit van een patiënt en het milieu.

Enkel de significante gebeurtenissen die aan één of meerdere aangiftecriteria vermeld in het technisch reglement beantwoorden, moeten aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) worden gemeld zodat eventuele dringende maatregelen of verbeterende acties kunnen uitgevaardigd worden.

Het hoofd van de inrichting waar de gebeurtenis zich heeft voorgedaan, is verantwoordelijk voor de aangifte.

De aangifte van de significante gebeurtenis moet binnen de 48 uur na de gebeurtenis of de vaststelling ervan naar event@fanc.fgov.be worden verstuurd.

Voor deze aangifte kan u gebruik maken van het formulier.

Het onderwerp van de e-mail dient opgesteld te worden volgens de volgende structuur « incident med yyyymmdd ». De datum komt overeen met de datum van de vaststelling van de gebeurtenis.

Aandacht:

  • voor een aantal gebeurtenissen is het echter vereist om onmiddellijk aangifte te doen bij de algemene wachtrol van het FANC (02/5028999). Deze specifieke gevallen worden eveneens opgelijst in het technisch reglement.
     
  • indien de significante gebeurtenis slechts betrekking heeft op één of meer patiënten gebeurt de aangifte onder de verantwoordelijkheid van de practicus die verantwoordelijk is voor  de desbetreffende medisch-radiologische procedure. Meer informatie over de aangiftes van dit type van gebeurtenissen is te vinden via de volgende links:
     

Binnen een termijn van uiterlijk twee kalendermaanden vanaf de datum van de gebeurtenis of de vaststelling ervan, moet er ook een definitief verslag van de gebeurtenis worden verstuurd naar event@fanc.fgov.be. Dit verslag bevat een update van de aangifte, alsook een gedetailleerde analyse van de gebeurtenis en een uiteenzetting van de correctieve maatregelen die werden uitgevoerd of voorzien zijn.

 

 

Laatst aangepast op: 
16/10/2023