Verlenging van vergunning

Voor het aanvragen van een verlenging van de geldigheidsduur van een vergunning kan u gebruik maken van een standaard aangifteformulier :

AANDACHTSPUNTEN
  • Uw KBO gegevens moeten up-to-date zijn alvorens de verlenging aan te vragen.
  • Een verlenging is enkel mogelijk indien de geldigheidsduur van de huidige vergunning(en) niet verstrijkt binnen de 30 kalenderdagen na datum van ontvangst door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) van de aanvraag.
  • Voor inrichtingen van klasse II moet het aanvraagformulier worden vergezeld van een kopie van het verslag van het laatste evaluatiebezoek door een deskundige erkend in de fysische controle.
  • Indien een retributie verschuldigd is, stuurt het FANC u daartoe een verzoek tot betaling. Zie Kosten.

 

 

Laatst aangepast op: 28/06/2024