Overslaan en naar de inhoud gaan

Vergunningsaanvraag voor het gebruik van röntgenstraling voor tandheelkundige diagnose

Vergunningsaanvraag voor het gebruik van röntgenstraling voor tandheelkundige diagnose

1. Vergunningsaanvraag voor het gebruik van röntgenstraling voor tandheelkundige diagnose

Sinds 1 juli 2012 levert het FANC geen formele vergunningsbesluiten meer af voor het gebruik van röntgenstraling voor tandheelkundige diagnose. We vragen wel om u te registeren als gebruiker van röntgenstraling voor tandheelkundige diagnose.

Hiervoor hebben wij de volgende documenten nodig:

  • Een nieuwe vergunning voor het het gebruik van röntgenstralen voor tandheelkundige diagnose : online aanvraag (link naar webform) of aanvraagformulier downloaden (link naar aanvraagformulier in pdf of word)
  • Een afschrift van uw visum als tandarts
  • Een afschrift van uw diploma stralingsbescherming (voor tandartsen die hun volledige opleiding  tandheelkunde, bachelor en master, in België afgerond hebben na 2012, volstaat het diploma tandheelkunde)

Bij deze registratie wordt tevens nagegaan of u aan alle vergunningsvereisten voldoet. Meer informatie vindt u op deze pagina.

Het Agentschap stuurt een bevestigingsbrief aan alle tandartsen die in orde zijn. Zij krijgen intern voor opvolgingsdoeleinden nog een vergunningsnummer.

Voor het gebruik van dentomaxillofaciale CBCT dient men zich te registreren voor een uitbreiding van de vergunning met daarbij het bewijs van de specifieke opleiding CBCT.

2. Behoud van vergunning

U blijft vergund zolang u aan de voorwaarden van permanente vorming voldoet.

Voor de geaccrediteerde tandartsen wisselt het FANC hiervoor informatie uit met het RIZIV. Indien u niet geaccrediteerd bent, moet u kunnen aantonen dat u voldoende permanente vorming heeft gevolgd. U dient hiervoor zelf geen aanvraag in te dienen, het FANC zal u hiervoor contacteren.

3. Stopzetting van vergunning

Indien u geen gebruik meer maakt van röntgentoepassingen voor tandheelkundige diagnose, kan u uw gebruikersvergunning stopzetten. Gelieve hiervoor onderstaand document  te gebruiken. U kan dit document tevens gebruiken voor de aanvraag tot stopzetting van de gebruikersvergunning bij overlijden van een tandarts door een erfgenaam of vertegenwoordiger.

Documenten:

De gegevens die worden verzameld in het kader van deze aanvragen tot het bekomen van een vergunning of erkenning, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen).  Het doel van de vraag voor gegevens is het verwerken van uw aanvraag tot het bekomen van een vergunning of erkenning. Om het aanvraagdossier te kunnen vervolledigen, worden gegevens opgevraagd bij de persoon zelf alsook bij authentieke bronnen (Rijksregister, KBO, RIZIV, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu). Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en kunnen eventueel doorgegeven worden aan andere toezichthoudende overheden, met name het RIZIV en de FOD Volksgezondheid, volgens het Koninklijk Besluit van 20 december 2016 betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en het Koninklijk Besluit van 20 december 2016 betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De gegevens worden vernietigd overeenkomstig de wettelijke bepalingen na het verstrijken van 20 jaar te rekenen vanaf de laatste beslissing ten aanzien van de betrokken persoon. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.