Overslaan en naar de inhoud gaan

Oplevering

Oplevering

Bij de oplevering van de (gewijzigde) installatie verifieert de deskundige in de fysische controle of deze aan al de van toepassing zijnde reglementaire bepalingen en bijkomende vergunningsvoorwaarden voldoet.

De minimale opleveringscriteria die zullen gecontroleerd worden door een deskundige in de fysische controle tijdens een oplevering zijn terug vinden in dit document.

Voor de inrichtingen van klasse IIA voeren Bel V en  het FANC een veiligheidsevaluatie uit van de oplevering die plaats gevonden heeft. Op basis van de veiligheidsevaluatie kan het FANC de oprichtings- en exploitatievergunning bevestigen.

AANDACHT

  • Een installatie mag slechts in dienst worden gesteld nadat deze gunstig opgeleverd werd door een deskundige erkend in de fysische controle, en – in geval van klasse IIA  inrichtingen – nadat het FANC de oprichtings - en exploitatievergunning heeft bevestigd. Zorg dat alle nodige documenten beschikbaar zijn op het moment dat de oplevering plaatsvindt.
  • Wijzigingen aan de installatie kunnen een nieuwe oplevering vereisen. Het FANC zal al dan niet een oplevering vragen op basis van de aangifte van de wijziging.

 

Laatst aangepast op: 
04/01/2019