Overslaan en naar de inhoud gaan

Stopzetting

Indien ALLE vergunningsplichtige activiteiten zijn stopgezet kan een stopzetting van vergunning worden aangevraagd bij het FANC.

Een aanvraag van stopzetting moet verstuurd worden naar:

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Departement Inrichtingen en Afval
Dienst Industriële Inrichtingen
Ravensteinstraat 36
1000 Brussel

Volgende documenten dienen bij de stopzetting te worden bezorgd :

 • Een schriftelijke, gedateerde en ondertekende melding van stopzetting met vermelding van de datum van stopzetting ;
   
 • de registers van de fysische controle (controleverslagen, dosisresultaten, …) van de voorbije jaren vanaf verlening van de vergunning ;
   
 • de attesten van de bestemmeling van de verwijderde radioactieve bronnen/industriële röntgentoestellen/versnellers (overnamecertificaat of vernietigingscertificaat). Dit informatiepagina beschrijft de verwijdering van medisch X-stralen apparatuur ;
   
 • verslag van de erkende instelling die de stopzetting en de vrijgave van de lokalen bevestigt (ENKEL in geval van bronnen).
   

AANDACHT

Enkel wanneer het FANC in het bezit is van alle gevraagde informatie, dient u in de toekomst geen jaarlijkse heffing meer te betalen.