Stopzetting

Indien ALLE vergunningsplichtige activiteiten zijn stopgezet dient een melding te gebeuren aan het FANC.

Deze melding van stopzetting kan elektronisch overgemaakt worden via meldpunt@fanc.fgov.be of  verstuurd worden naar:

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Departement Inrichtingen en Afval
Dienst Industriële Inrichtingen
Markiesstraat 1, bus 6A

1000 Brussel

Volgende documenten dienen bij de stopzetting te worden bezorgd :

  • Een schriftelijke, gedateerde en ondertekende melding van stopzetting met vermelding van de datum van stopzetting ;
     
  • de documenten van de fysische controle (controleverslagen, dosisresultaten, …) van de voorbije jaren vanaf verlening van de vergunning ;
     
  • de attesten van de bestemmeling van de verwijderde radioactieve bronnen/industriële röntgentoestellen/versnellers (overnamecertificaat of vernietigingscertificaat). Deze informatiepagina beschrijft de verwijdering van medisch X-stralen apparatuur ;
     
  • verslag van de deskundige erkend in de fysische controle die de stopzetting en de vrijgave van de lokalen bevestigt (ENKEL in geval van bronnen).

AANDACHT

Enkel wanneer het FANC in het bezit is van alle gevraagde informatie, dient u in de toekomst geen jaarlijkse heffing meer te betalen.

 

Laatst aangepast op: 02/02/2024