Industriële radiografie

Industriële radiografie is een techniek voor niet-destructief onderzoek (NDO) van materiaal en/of structuren die een invloed kunnen hebben op de veiligheid van industriële installaties (petrochemie, metaalstructuren, lasplaatsen, ...). Bij industriële radiografie wordt gebruik gemaakt van ioniserende straling. Deze ioniserende straling is afkomstig van een röntgentoestel of een ingekapselde radioactieve bron. Wanneer deze stralingsbron een radioactieve bron is, dan spreken we van gammagrafie.

Het gebruik van radioactieve bronnen met toch wel een aanzienlijke activiteit (van enkele honderden GBq of TBq) en van X-stralen toestellen met hoge dosisdebieten is niet zonder enig risico indien het gebruik van dit materiaal niet in optimale veiligheidscondities gebeurt. De uitgezonden straling kan immers leiden tot blootstellingsniveaus die kwalijke gevolgen voor de werknemers of het leefmilieu met zich kunnen meebrengen.

Om de stralingsbescherming bij de uitvoering van industriële radiografie voor het publiek  en de gebruikers te verbeteren werden extra verplichtingen en richtlijnen opgelegd.  

Tijdslijn industriële radiografie

Voor meer informatie betreffende dit KB, kan u het Verslag aan de Koning en de FAQ raadplegen.

 

 

Laatst aangepast op: 28/03/2024