Nieuwe vergunning/verlenging

Standaard aangifteformulier voor een nieuwe vergunning of verlenging kan u downloaden: PDF versie om in te vullen - Word versie.
Voor extra informatie betreffende de in te vullen gegevens kan u hier terecht.

Voor inrichtingen van klasse IIA moet een voorlopig veiligheidsverslag overgemaakt worden.

Een aangifte van een inrichting kan elektronisch overgemaakt worden aan meldpunt@fanc.fgov.be of verstuurd worden naar:

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Departement Inrichtingen en Afval
Dienst Industriële Inrichtingen
Markiesstraat 1, bus 6A

1000 Brussel

AANDACHTSPUNTEN

 • Uw KBO gegevens moeten up-to-date zijn alvorens een vergunning/wijziging aan te vragen.

 • De aangifte moet onderzocht en goedgekeurd worden door uw deskundige erkend in de fysische controle. Dit kan een interne werknemer zijn, evenals een werknemer van een erkende instelling voor fysische controle. Dit laat hen toe de technische gegevens te verifiëren op correctheid en volledigheid waardoor de behandelingsduur van het dossier kan verkorten. Bovendien kan de toekomstige inbedrijfstelling van de nieuwe of gewijzigde installaties al voorzien worden in hun planning.
   
 • Vraag steeds tijdig een vergunning aan zodat u op de gewenste datum de te vergunnen bronnen en/of toestellen in gebruik kan nemen. Zie behandelingsduur.
   
 • U dient aangifte te doen van iedere wijziging van deze inrichting tot het moment van melding van volledige stopzetting van activiteit.
   
 • Indien een retributie verschuldigd is, stuurt het FANC u daartoe een verzoek tot betaling. Zie dossier kosten".
   
 • Indien voor de eerste maal in België een vergunning wordt aangevraagd voor een nieuw type handeling, dan dient u het aanvraagdossier aan te vullen met een studie ter rechtvaardiging.

 

Laatst aangepast op: 02/02/2024