Beroepsprocedure

Elke houder van een vergunning kan soms geconfronteerd worden met ingewikkelde wet- en regelgevingen die regelmatig veranderen. Om u als exploitant te melden wat de veiligheidsautoriteit van u verwacht spant het FANC zich niet alleen in om informatie te geven over geldende regelingen, maar informeert het u ook over de mogelijkheden om beroepsprocedures in te dienen.

De informatie die volgt, kan u, alsook andere personen die hierbij belang hebben, helpen als ondersteuning bij het indienen van bezwaar en beroepschriften.

U kan hier meer informatie terugvinden in verband met de beroepsmogelijkheden ten gevolge van een beslissing naar aanleiding van een vergunningsaanvraag met betrekking tot de artikelen 6, 7 en 8 van het KB van 20 juli 2001.

 

Laatst aangepast op: 02/02/2024